Fotíme s phototools - soutěž 2012

Výsledky poslední soutěže "Fotíme s Phototools" jsou již zveřejněny na naší FB stránce a vítězné fotografie naleznete v albu "Výherci únorové soutěže"

O soutěži:
Vzhledem k úspěchu naší vánoční soutěže jsme pro Vás připravili novou fotosoutěž o ceny. Tentokrát na volné téma, kde jedinou podmínkou je vznik soutěžní fotografie s pomocí techniky od Phototools.
V průběhu soutěž budeme nejzajímavější fotografie zveřejňovat na našem facebook profilu (facebook.com/Phototools.cz) a na začátku března ze zaslaných fotografií vybereme pět vítězů, kteří od nás obdrží cenu ve formě odrazné desky 5-v-1.

Informace a pravidla soutěže:
Zde naleznete závazná pravidla soutěže „Fotíme s Phototools" (dále jen „soutěž"). Každý soutěžící svojí účastí potvrzuje, že je bude dodržovat.

Ceny:
Pět vybraných soutěžících obdrží Odraznou desku/plochu 5-v-1 o průměru 110 cm.

Jak se zapojit do soutěže?
1. Na http://www.facebook.com/Phototools.cz kliknout na „To se mi líbí".
2. Poslat soutěžní fotku na soutěžní mail soutez@atshop.cz společně s popisem a kontaktem.
Organizátorem je firma A.T.Shop s.r.o. ( http://www.phototools.cz ) - (dále jen „organizátor").
Doba trvání soutěže:
Soutěž bude zahájena 1. února 2012 a bude ukončena 1. března 2012 ve 12:00.

Průběh a podmínky soutěže:
1. Soutěže se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům s adresou pro doručování v České nebo Slovenské republice, která v době trvání soutěže pošle svou fotografii na určený mail soutěže (dále jen „účastník").
2. Podmínkou účasti v soutěži je dodržování pravidel soutěže a přihlášení se na fb stránky organizátora (https://www.facebook.com/Phototools.cz) tlačítkem „líbí se mi". (pokud bude soutěžící vybrán jako výherce a nebude na výše uvedené facebook stránce přihlášen, bude vyřazen ze soutěže.
3. Téma soutěžních fotografií je volné. Zasílejte jen fotografie pořízené pomocí techniky či doplňků zakoupených u sponzora (https://www.phototools.cz). U fotografie uveďte, jaký doplněk byl při pořízení použit a případně krátký popis vzniku soutěžní fotografie.
4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit účastníka a to bez jakékoliv náhrady škody, která jeho vyřazením může vzniknout.
5. Podmínkou soutěže je vyfotit fotografii na dané téma - na kterou účastník má autorská práva a sám ji vyfotil a upravoval. Fotografie smí také zobrazovat lidi, zvířata, rostliny, věci denní potřeby nebo krajinu. Naopak nesmí zobrazovat nahotu ani jinak nesmí porušovat dobré mravy a zákony České nebo Slovenské republiky.
6. Soutěže se nesmějí účastnit členové týmu organizátora nebo zaměstnanci sponzora soutěže.
7. Výhra bude výherci soutěže oznámena organizátorem soutěže pomocí elektronické zprávy zaslané na kontaktní e-mailovou adresu účastníka soutěže. V případě, že pořadatel do 10 dnů od oznámení výhry neobdrží od účastníka soutěže potvrzení o doručovací adrese, nebude výhra udělena.
8. Výhry se nedají vyměnit za peníze.
9. Zapojením do soutěže (odeslání fotografie na soutěžní e-mail) soutěžící dává souhlas k uveřejnění fotografie na stránkách pořadatele a na internetovém portálu facebook. Pokud bude u fotografie uvedeno jméno autora a případně odkaz na prezentaci autora, pořadatel uvede toto jméno i odkaz k zveřejněné fotografii.

Pravidla:
1. Žádné příspěvky účastníků soutěže zaslané ke zveřejnění na stránkách soutěže nesmějí obsahovat vulgární výrazy, nesmí poškozovat dobré mravy ani práva třetích osob, nebo být jakkoliv v rozporu s právním řádem České nebo Slovenské republiky. Pořadatel ani organizátor soutěže nejsou povinni kontrolovat zaslané příspěvky, jsou ale oprávněni kdykoli i bez udání důvodu smazat jakýkoliv příspěvek.
2. Organizátor soutěže si vyhrazuje bez nároku na jakoukoliv kompenzaci účastníka soutěže právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, pozastavení, předčasného ukončení nebo vyloučení konkrétního účastníka ze soutěže, zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže ze strany účastníka, z důvodu podezření z nekalé manipulace při hlasování nebo při podezření z jiného závadného chování ze strany účastníka.
3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel kdykoliv v průběhu trvání soutěže a to i opakovaně. Nárok na získání výhry nelze vymáhat soudní cestou.
4. Účastí v soutěži souhlasí výherce soutěže s tím, že organizátor a sponzor soutěže jsou oprávněni užít bezplatně jeho jména a podobizny ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech samostatně nebo ve spojení s produkty sponzora soutěže.
5. Účast v soutěži je dobrovolná a účastníci svojí účastí vyjadřují souhlas s jejími pravidly.