Adobe RGB x sRGB

Adobe RGB je stejně jako sRGB barevný prostor, tedy rozsah barevné škály a odstínů barev. Nejpoužívanějším barevným prostorem monitorů a dalších zobrazovacích zařízení je sRGB. I když je jeho barevný rozsah výrazně menší, výroba těchto zařízení je levnější a barevné podání odpovídá zobrazení používaném na internetu.

Rozsah Adobe RGB je vlastně rozšířený sRGB s větším dynamickým rozsahem barev vyvinutý společností Adobe. Jeho smyslem, je věrné zobrazení tmavých odstínů a fotografie. Ačkoli má tento rozsah nesporné výhody jakými jsou například plynulé barevné přechody a temná černá barva, faktem zůstává, že většina používaných zařízení jej nedokáže správně zobrazit a ani vytisknout. Proto se většina pořizovaného materiálu převádí do prostoru sRGB, kdy zůstává výsledný obraz stejný jak při zobrazení monitoru, tak při samotném tisku.

grafické znázornění barevných prostorů sRGB a Adobe RGB: