slovnik

A (AE / Auto) - program automatické expozice

Program AE Auto Exposure je automatický režim fotoaparátu, který samostatně vyhodnotí a nastaví nejen expoziční čas a clonu, ale obvykle i citlivost ISO spolu s vyvážením bílé. Program je vhodný nejen pro začátečníky, ale také v situacích, kdy z časových ...

Aberace čočky (Chromatická aberace)

Chromatická aberace (aj. Chromatic aberation) je rušivý jev a "barevná vada" objektivů, při kterém dochází díky závislosti ohniskové vzdálenosti čočky na vlnové délce světla ke vzniku barevného lemování ostrých přechodů fotografie. Z pohledu fyziky s...

Adobe RGB x sRGB

Adobe RGB je stejně jako sRGB barevný prostor, tedy rozsah barevné škály a odstínů barev. Nejpoužívanějším barevným prostorem monitorů a dalších zobrazovacích zařízení je sRGB. I když je jeho barevný rozsah výrazně menší, výroba těchto zařízení je levnějš...

AE-L (Auto Exposure Lock)

AE-L je zkratka expoziční paměti (auto exposure lock). Tato funkce se aktivuje stisknutím tlačítka AE-L a slouží k uložení/zamčení expozičních parametrů do paměti fotoaparátu, díky čemuž lze pořídit následující snímky se shodnou expozicí včetně vyvážením ...

AEB Auto-bracketing

Autobracketing je speciální funkce fotoaparátu, při jejímž zapnutí fotoaparát pořídí sérii několika snímků (3-5) s odlišným nastavením expozice. Smyslem této funkce/režimu je porovnání několika snímků s rozdílným nastavením, a následné vybrání nejvhodnějš...

AF - Autofocus (automatické zaostřování)

Autofocus je funkce automatického zaostřování, používaná u většiny fotoaparátů a kamer. Zjednodušeně řečeno tato funkce dokáže zanalyzovat aktuální zcénu a upravit postavení čoček objektivu tak, aby výsledkem byla zaostřená fotografie. Funkci autofocusu v...

AF Microadjustment (nastavení ostření objektivu)

Přestože je výroba zrcadlovek, respektive jejich objektivů velice přesná, může se vyskytnout případ, kdy není konkrétní tělo a objektiv správně “synchronizované”, což může vyústit v problém se správným zaostřením, hlavně u nižších clonových čísel (např. p...

Akt

Akt je umělecká fotografie nebo směr vycházející z malby, který zobrazuje nahé tělo (akt) nebo částečně odhalená lidská těla (polo akt). Akt je často zaměňován za pornografii. Nejznámějším českým fotografem zaměřeným na fotografii aktu je Jan Saudek. ...

Aliasing / Anti-Aliasing (AA filtr)

Aliasing je optický jev, ke kterému dochází při převodu z analogu na digitální výstup, tedy při převodu spojité (analogové) informace na nespojitou (digitální). Aliasing se může projevovat například vznikem pruhů, kostrbatých přechodů, čar a kruhů a ...

APS-C

Advanced Photo System je označení snímacích čipů, senzorů, používaných v digitálních fotoaparátech a kamerách. Velikosti samotných čipů se mohou lišit podle výrobce a konkrétního typu. Prakticky každý výrobce používá jiný typ a velikost senzoru viz násle...