slovnik

A (AE / Auto) - program automatické expozice

Program AE je automatický režim, který samostatně vyhodnotí a nastaví nejen expoziční čas a clonu, ale obvykle i citlivost ISO spolu s vyvážením bílé. Program je vhodný nejen pro začátečníky, ale také v situacích, kdy z časových důvodů není možné upravova...

Aberace čočky

Chromatická aberace je jev, při kterém dochází díky závislosti ohniskové vzdálenosti čočky a vlnové délce světla ke vzniku barevného lemování ostrých přechodů fotografie. Z pohledu fyziky se jedná o závislost indexu lomu na vlnové délce světla. Chrom...

Adobe RGB x sRGB

Adobe RGB je stejně jako sRGB barevný prostor, tedy rozsah barevné škály a odstínů barev. Nejpoužívanějším barevným prostorem monitorů a dalších zobrazovacích zařízení je sRGB. I když je jeho barevný rozsah výrazně menší, výroba těchto zařízení je levnějš...

AE-L (Auto Exposure Lock)

AE-L je zkratka expoziční paměti (auto exposure lock). Tato funkce se aktivuje stisknutím tlačítka AE-L a slouží k uložení expozičních parametrů do paměti fotoaparátu, takže lze pořídit následující snímky se shodnou expozicí včetně vyvážením bílé barvy. T...

AEB Auto-bracketing

Autobracketing je speciální funkce fotoaparátu, při jejímž zapnutí fotoaparát pořídí sérii několika snímku (3-5) s odlišným nastavením expozice. Smyslem této funkce je porovnání několika snímků s rozdílným nastavením, a následné vybrání nejvhodnějšího nas...

AF - Autofocus (automatické zaostřování)

Autofocus je funkce automatického zaostřování, používaná u většiny fotoaparátů a kamer. Zjednodušeně řečeno tato funkce dokáže zanalyzovat aktuální zcénu tak, aby výsledkem byla zaostřená fotografie. Funkci autofocusu však ovlivňuje mnoho faktorů. Autofo...

AF Microadjustment (nastavení ostření objektivu)

Ačkoliv je výroba zrcadlovek a objektivů velice přesná, může se vyskytnout případ, kdy není konkrétní tělo a objektiv správně "synchronizované". To může vyústit v problém se správným zaostřením, hlavně u nižších clonových čísel (např. při F1.8, kdy je hlo...

Akt

Akt je umělecká fotografie nebo směr vycházející z malby, který zobrazuje nahé tělo (akt) nebo částečně odhalená lidská těla (polo akt). Akt je často zaměňován za pornografii. Nejznámějším českým fotografem zaměřeným na fotografii aktu je Jan Saudek. ...

Aliasing / Anti-Aliasing

Aliasing je optický jev, ke kterému dochází při převodu z analogu na digitální výstup., tedy při převodu spojité (analogové) informace na nespojitou (digitální). Aliasing se může projevovat například vznikem pruhů, kostrbatých přechodů, čar a kruhů. Nejlé...

AP-IN Console (USB stanice pro objektiv)

Zařízení/DOCK, používané pro nastavení konkrétních ostřících parametrů u objektivů (Tamron)....