Aliasing / Anti-Aliasing

Aliasing je optický jev, ke kterému dochází při převodu z analogu na digitální výstup., tedy při převodu spojité (analogové) informace na nespojitou (digitální). Aliasing se může projevovat například vznikem pruhů, kostrbatých přechodů, čar a kruhů. Nejlépe jej lze pozorovat při zvětšování obrázků s nízkým rozlišením, kdy při zvětšení fotografie není v obrázku dostatečné množství informace pro doplnění přechodů a kruhových struktur. Výsledkem jsou pak nevzhledné zubaté čáry a přechody.

Anti-aliasing je pak metoda vyhlazení, spočívající v dopočítávání chybějících bodů. Nevýhodou této metody je fakt, že dochází ke ztrátě ostrosti a drobnému rozmazání.