Aliasing / Anti-Aliasing (AA filtr)

Aliasing je optický jev, ke kterému dochází při převodu z analogu na digitální výstup, tedy při převodu spojité (analogové) informace na nespojitou (digitální). Aliasing se může projevovat například vznikem pruhů, kostrbatých přechodů, čar a kruhů a vzniká z důvodu nedokonalostí v technologii, kterou používáme při digitálním zpracování fotografií nebo videa. Nejlépe jej lze pozorovat při zvětšování obrázků s nízkým rozlišením, kdy při zvětšení fotografie není v obrázku dostatečné množství informace pro doplnění přechodů a kruhových struktur. Výsledkem jsou pak nevzhledné zubaté čáry a přechody.

Jedním z problémů, který také může aliansing způsobovat, se nazývá Moiré. Pro opravu tohoto rušivého jevu se používá ve fotoaparátech a kamerách tzv. AA filtr (anti-aliansing filter), který tuto vadu opticky redukuje. Druhou metodou je digitální anti-aliansing, což je alternativní způsob vyhlazení této vady, spočívající v dopočítávání chybějících bodů. Nevýhodou obou metod je fakt, že dochází ke ztrátě ostrosti a drobnému rozmazání, a proto některé fotoaparáty, které jsou vybaveny senzorem s vysokým rozlišením, anti-aliansing filtr vůbec nemají. Fotoaparáty bez AA filtru disponují ostřejšími fotografiemi, které jsou náchylnější na výskyt těchto vad.