Moiré

Moiré je optický jev, který vzniká z důvodu nedokonalostí v technologii, kterou používáme při digitálním zpracování fotografií nebo videa. Samotný efekt moiré při fotografování nebo natáčení vyvstává při zpracování velmi blízkých linií, které se objevují například ve vzoru látky (v bavlněném oblečení, polypropylenovém pozadí).  Moiré vzniká také při fotografování nebo natáčení LCD obrazovek. 

Jevu lze částečně předejít použitím fotoaparátu s AA (Anti-aliansing) filtrem, případně zvětšením odstupu mezi pozadím a foceným objektem, čímž dojde rozmazáním pozadí, na kterém moiré vzniká.

V postprodukci lze moiré opravit lokálním rozmazáním fotografie (Photoshop) nebo ve videu někdy umělým zvýšením počtu snímků za sekundu a jejich "prolnutím" tak, aby se rušivý efekt moiré omezil (tento pokročilý způsob editace videa lze uskutečnit např. v Adobe Premiere).

Efekt moiré jde často ruku v ruce s rušivým efektem zvaným chromatická aberace.