Aberace čočky

Chromatická aberace je jev, při kterém dochází díky závislosti ohniskové vzdálenosti čočky a vlnové délce světla ke vzniku barevného lemování ostrých přechodů fotografie. Z pohledu fyziky se jedná o závislost indexu lomu na vlnové délce světla. Chromatická aberace se projevuje nejen na barevných snímcích, ale také na černobílé fotografii, kde způsobuje drobné rozmazání přechodů.