AEB Auto-bracketing

Autobracketing je speciální funkce fotoaparátu, při jejímž zapnutí fotoaparát pořídí sérii několika snímku (3-5) s odlišným nastavením expozice. Smyslem této funkce je porovnání několika snímků s rozdílným nastavením, a následné vybrání nejvhodnějšího nastavení expozice. Funkce bracketingu se také používá při vytváření HDR fotografií.