FEC

Flash Exposure Compensation, nebo-li kompenzace výkonu blesku, je funkce blesku (nebo fotoaparátu), díky které lze v automatických režimech ručně zvýšit nebo snížit výkon blesku. Funkce kompenzace se využívá v případech, kdy automatické nastavení volí nevhodný výkon blesku. Např. v tmavých scénách automatika tzv. přepaluje, nebo naopak ve slunný letní den volí příliš slabé výkony. Pokud vám nevyhovuje výkon blesku, který nastavil fotoaparát automaticky (např. TTL režimech), můžete mu pomocí funkce FEC nastavit výkon vyšší, nebo nižší.