Honeycomb - voština (mřížka)

Honeycomb (voština) je název odvozený od podobnosti se strukturou plástů včelího medu. Fotografické voštiny jsou totiž speciální filtry vyrobené z tenkých hliníkových pásků (nebo pruhů látky), skládaných do struktury připomínající včelí plásty. Tyto fotografické filtry jsou určeny pro nasazení na reflektory, pro změnu charakteristiky vycházejícího světla.

Bez nasazené voštiny vychází z reflektoru jednolitý proud světla, který je ovlivněn tvarem reflektoru. Hlubší reflektor vytváří užší a “tvrdší” proud světla, mělčí reflektor naopak.
Při nasazení voštinového filtru se charakter světla mění z jednolitého svazku na pramínek jednotlivých paprsků. Výsledkem je proud přímého světla dopadajícího kolmo na nasvícené místo.
Výsledkem jsou dramatické přechody mezi stínem osvětlenou částí a zvýšení kontrastu. Je však třeba počítat s drobným úbytkem intenzity světla způsobeným samotným průchodem paprsků filtrem.

Voštinové filtry jsou proto vhodným doplňkem a pomocníkem všech portrétních a produktových fotografů.

Při srovnání klasického reflektoru a reflektoru s voštinovým filtrem je při použití voštiny patrná vinětace způsobená usměrněním světla a zvýšený kontrast doprovázející “tvrdší” stíny.