HSS

S pojmem vysokorychlostní synchronizace se často setkáme u moderních zábleskových zařízení a odpalovačů. Vysokorychlostní synchronizace, označovaná nejčastěji HSS (Canon) nebo Auto FP Mode (Nikon), umožnuje fotografování se zrcadlovkou s manuálně nastavenou rychlostí závěrky kratší, než 1/250s.

Díky této funkci je možné s bleskem snadno fotit i na ostrém slunci nebo tam, kde potřebujeme velice krátký čas závěrky (až 1/8000s). Pokud zábleskové zařízení nebo použitý odpalovač (!) tímto typem synchronizace nedisponuje, začne se u časů závěrky, které jsou kratší než 1/200s, objevovat typický "černý pruh" na spodní straně fotografie (dle polohy fotoaparátu se pruh přesouvá i jinam). U světlých scén nemusí být tento jev na první pohled patrný, nejvíce se projevuje při fotografování v ateliéru. Pro odstranění černého pruhu na fotografii je zapotřebí buď prodloužit čas (1/320 -> 1/160) nebo použít funkci vysokorychlostní synchronizace.