Av režim - priorita clony

A (Aperture) neboli Av (Aperture Value) režim je poloautomatický režim priority clony, kdy je clonové číslo i ISO pevně nastaveno a expoziční čas se k těmto hodnotám automaticky dopočítává podle množství dopadajícího světla. Tento režim je vhodný k řízení hloubky ostrosti - . Malá clonová čísla (hodně otevřená clona) znamenají malou hloubku ostrosti zatímco vysoká clonová čísla (malý průměr clony) hloubku ostrosti zvyšují.
Režim priority clony se používá v případech kdy nezáleží na použitém času ale na hloubce ostrosti. Na fotoaparátu se nastaví požadovaná úroveň clony a elektronika dopočítá zbylé parametry. Alternativním režimem je pak priorita času, kde se naopak nastavuje čas uzávěrky. V režimu priority clony je cílem vybrat vhodný čas, aby došlo, nebo naopak nedošlo k rozmazání jednotlivých částí snímku.