B (bulb mode)

Expoziční režim bulb, někdy označován jen jako B, je režim umožnující plnou kontrolu na časem uzávěrky (expozice). Při tomto režimu zůstává uzávěrka otevřená tak dlouho, dokud je zmáčknuta spoušť fotoaparátu. Nejčastější využití najde tento režim za špatných světelných podmínek, zpravidla v noci nebo v temných prostorách. Při použití B režimu je z pravidla nutné využít stativy spolu s dálkovou drátovou nebo bezdrátovou spouští, proto, aby nedocházelo k rozmazání samotného snímku.