Beauty dish

Beauty dish (někdy známý jako sluníčko) je speciální typ parabolického reflektoru, který má přímo v těle reflektoru, před samotným zábleskem, umístěnou odraznou destičku. Světelný efekt dopadajícího světla má vlastnosti softboxu i reflektoru zároveň. Výsledkem je vyšší kontrast spolu s dynamickým rozsahem stínů vytvářející dramatický efekt.