Bodové měření

Bodové - (spot) měření se nejčastěji používá ve velmi kontrastní scéně, kdy by při poměrovém a středovém měření docházelo k nevhodně zvolené expozici. Typickým příkladem je fotografování měsíce nebo fotografování skrze průzory.

Bodové měření je jedním ze tří možných způsobů měření expozice. Dalším měřením expozici je poměrové měření, které rozděluje scénu na několik částí, ve kterých změří samostatně a následně všechny části průměruje. Obdobnou funkcí je i středové měření, které klade větší důraz na středovou část.