FEB

FEB neboli „Flash Exposure Bracketing“ označuje takový způsob focení s bleskem, kdy stupňováním expozice (EV) získáme zpravidla tři obsahově stejné, avšak rozdílně exponované fotografie. Účelem FEB je získat jednu správně (nebo alespoň co nejlépe) exponovanou fotografii, kterou si ze série fotografií sami vybereme. Většina moderních fotoaparátů a blesků FEB umí a navíc umožnují nastavit i délku kroku (angl. stop) mezi jednotlivými expozicemi. Často lze nastavit i jejich pořadí (např. nastavení -1EV, 0EV, +1EV znamená 1. tmavší, 2. bez změny, 3. světlejší fotografie). V praxi nastavením EV určujeme, jak velký rozdíl mezi expozicemi bude a tedy jak velkou chybu od počáteční expozice (0EV) asi očekáváme.