Firmware (Aktualizace firmware)

Co je firmware a proč ho aktualizovat?

Firmware je obecný název programové výbavy elektronických zařízení. Firmware ovládá funkce, kterými zařízení disponuje a ovlivňuje konektivitu i kompatibilitu s novými i starými zařízeními. Jelikož se všechna zařízení neustále vylepšují a vycházejí nová, tak je někdy nutné pro zajištění vzájemné kompatibility provést tzv. firmware update (nebo firmware upgrade - stejný pojem) – nahrát do starších zařízení nový software. Právě z tohoto důvodu mají firmwary v zařízeních číselná označení jejich verze.

Příklad názvu firmware: Firmware version 1.0.0.

Čím vyšší je číslo, tím novější je firmware. Číslice ve firmwaru označují jak výrazně byl firmware od své nejstarší verze vylepšen.

V tomto případě by novější verze firmwaru mohla mít označení následující: Firmware version 1.0.1.

Malá změna v označení by znamenala jen malou změnu v softwaru zařízení (např. jen oprava chyb v starém firmwaru). Pokud by verze firmwaru měla tvar 2.0.0, znamenalo by to, že došlo k výraznějšímu vylepšení programové výbavy.

V principu se u update firmware jedná o stejný typ aktualizace, jako provádíte třeba u operačního systému vašeho počítače (např. Windows update). 

U kterých zařízení lze nahrát nový firmware:

Proto, abyste mohli firmware ve Vašem zařízení aktualizovat, musí zařízení mít k dispozici USB konektor (micro USB, mini USB, USB-A, USB-C apod.), přes který firmware v zařízení aktualizujete. Ne vždy je to pravidlem, u objektivů tento konektor být nemusí, velice často se dá pořídit příslušenství, které update firmware umožní. Těmto konzolím se říká anglicky USB DOCKdocking station, TAP-IN console (Tamron) a podobně. 

Pokud zařízení žádný konektor nemá a zároveň neexistuje příslušenství, které by aktualizaci umožnilo, pravděpodobně do něj nepůjde firmware uživatelsky nahrát - v tomto případě byl firmware nahrán při výrobě a jeho změna by byla možná jen přímo od výrobce. Některé zařízení je sice možné aktualizovat i bezdrátově, ovšem v případě odpalovačů a blesků to často jinak, než přes USB konektor, provést nejde.

Kde sehnat nový firmware

Pro update firmware potřebujete soubor, který nový firmware obsahuje a ten najdete jej většinou na oficiálních stránkách prodejců nebo výrobců. Při hledání firmwaru dávejte velký pozor na celý název Vašeho zařízení, jelikož firmwary se mohou pro jednotlivé modely zařízení lišit. Soubor firmware má většinou název dle jeho verze či typu zařízení a mívá koncovku *.BIN (např. HD400_11.BIN)

Jak update firmware probíhá

Update firmware u zařízení jako je blesk, odpalovač nebo fotoaparát probíhá tak, že se zařízení připojí k počítači pomocí USB kabelu k počítači a zapne se. V drtivé většině případů počítač zařízení rozpozná jako běžný USB Flash disk a zobrazí ho stejným způsobem ve správci zařízení hned vedle disku Vašeho počítače či DVD mechaniky (např. F: No Name).

Pokud se zařízení při tomto postupu jako disková jednotka nehlásí, pravděpodobně existuje jiný postup, jak firmware u zařízení provést a někdy je potřeba i speciální program. U odpalovačů se většinou jedná o dlouhý stisk tlačítka nebo více tlačítek najednou ještě před zapojením zařízení do počítače. Někdy je dokonce potřeba tlačítko držet po celou dobu nahrávání firmwaru. Konkrétní postup si vždy zjistěte (např. od prodejce) ještě před započetím aktualizace!

Výhody update firmware:

  • Odstranění chyb starého firmwaru
  • Vylepšení stability v konektivitě zařízení (např. bluetooth/wifi zařízení)
  • Podpora nových a starých zařízení, které spolu se starým firmwarem vůbec nekomunikovali nebo vykazovaly chyby
  • Vylepšení starých funkcí a představení nových funkcí

Na co si dát pozor při update firmware:

Před každým pokusem o update firmware si zjistěte přesný postup u daného zařízení a zkontrolujte, zda máte k dispozici správný soubor. Ačkoliv ve většině případů lze update firmware opakovat, tak nahráním nesprávného firmwaru můžete způsobit nefunkčnost zařízení.

 

Nový firmware Vaše zařízení téměř vždy podstatně vylepší a doporučujeme jej vždy provést.