Fotografické režimy

NIKON

Auto / Automatický mód
Ideální pro totální začátečníky, fotoaparát se nastaví zcela automaticky.

Auto Flash Off / Automatický mód s vypnutým bleskem
Mód vhodný do muzeí, divadel a všude tam,
kde by vás blesk mohl dostat do problému.

Portrait / Portrét
Fotoaparát zjemní kůži pomocí clony a zároveň odcloní pozadí.

Landscape / Krajina
Mód určený pro snímky krajiny a panoramat pořízené ve dne. Při horších světelných podmínkách budete potřebovat stativ.

Child / Děti
V tomto módu fotoaparát automaticky zvýrazní barevné tóny a pozadí,
avšak zachová jemné přírodní tóny a barvy pokožky.

Sports / Sport
Vypnutý blesk, kratší / rychlejší čas,
který vám pomůže zmrazit pohybující se objekty.

Close-up / Macro
v tomto režimu se upřednostňuje menší clona pro výrazné detaily
(zvažte použití stativu).

Night Portrait / Noční portrét
Odpálený blesk osvítí vaši tvář či postavu a
dlouhý expoziční čas se postará o "vysvícení" tmavého okolí.

Manual / Manuální mód
Expertní mód, ve kterém čas, clonu i iso nastavujete ručně.
Fotoaparát vám ale v případě nouze napovídá vlastní hodnoty.

Aperture Priority / Priorita Clony
Tento režim použijete, pokud chcete ovlivnit hloubku ostrosti
a nezáleží vám přitom až tolik na expozičním čase, který se nastaví automaticky. Zpravidla ostření na konkrétní objekt či produktová fotografie.

Shutter Priority / Priorita Času
Tento režim použijete pokud, chcete ovlivnit dobu expozice a nezáleží vám přitom až tolik na použitém clonovém čísle, které se nastaví automaticky.
Použitelné pro nižší světelnost, či nestálé či pomalu pohybující se objekty.

Program AE / Automatický mód s možností úpravy nastavení
automatický režim kombinující mody A a S.
Fotoaparát automaticky volí hodnoty času a clony.
Změníte-li jednu z hodnot, druhá se automaticky dopočítá a nastaví.

Giude / Průvodce
Speciální funkce pro začátečníky,
která vás provede nastavením a ovládáním fotoaparátu.

 

CANON

Full Auto / Plně automatický mód
Režim idiot - zelený čtvereček,
který automaticky nastaví veškeré hodnoty za vás.

Creative Auto / Kreativní mód
automatický mód s možností úprav clony a kompenzace expozice.
*pouze na relativně nových modelech

Metered manual / Manuální mód
Expertní mód, ve kterém čas, clonu i iso nastavujete ručně.
Fotoaparát vám napovídá vlastní měřené hodnoty.

Aperture priority / Priorita Clony
Vy nastavíte clonu, fotoaparát k ní dopočítá čas.

Shutter priority (time value) / Priorita času
Alternativa k Aperture priority - vy nastavíte čas, fotoaparát dopočítá clonu

Program shift / Automatický mód s možností úpravy nastavení
automatický režim kombinující mody A a S.
Fotoaparát páruje k zadané hodnotě času (clony) odpovídající clonu (čas).
Změníte-li jednu z hodnot, druhá se automaticky dopočítá a nastaví.

Movie / Video
Režim video kamery.

Portrait / Portrét
Automaticky volí širokou clonu (nízké číslo).
Smyslem je zvýraznit tvář a odclonit pozadí.

Landscape / Krajina
Opak portrétního režimu. Automaticky volí maximální možnou (úzkou) clonu, aby vykreslil co možná nejvíce detailů s vysokou hloubkou ostrosti.

Close-up / Macro
Režim upřednostňující nízkou clonu pro detail s odcloněným pozadím.

Sports / Sport
Vhodné pro zachycení pohybujících se objektů.
Fotoaparát volí co možná nejkratší čas, za účelem zmrazit pohyb.

Night portrait / Noční portrét
Kombinace blesku s dlouhým časem.
Blesk osvítí postavu a dlouhý čas vykreslí tmavé pozadí.

Flash off / Vypnutý blesk
Plně automatický režim s vypnutým bleskem.

Automatic depth of field / Priorita zaostření
(rozšířený mód priority clony)
vy určíte, která část fotografie má být zaostřena
a fotoaparát volí tomu odpovídající clonu.