FPS

Pod anglickou zkratkou FPS - „frames per second“ je u fotoaparátů udáván maximální počet snímků za sekundu (např. 6 FPS = šest snímků za sekundu). Údaj FPS u fotoaparátů je však relativní a záleží na rychlosti a velikosti tzv. bufferu fotoaparátu, který může při větší frekvenci focení rychlost FPS rapidně snížit. Rychlost FPS je rovněž ovlivněna výstupním formátem a rozlišením fotografií (obecně JPEG – nejrychlejší, RAW+JPEG – nejpomalejší)