Freeze (režim blesku)

"Freeze", někdy označovaný zkratkou FRE, je název pokročilého, až experimentálního režimu studiového nebo bateriového blesku. Tento režim se podobá režimu HSS (vysokorychlostní synchronizace), jelikož v principu poskytuje stejný efekt "zmrazení pohybu" foceného objektu. Tyto dva režimy se však výrazně liší.

Jaký je rozdíl mezi HSS a Freeze režimem? Zatímco HSS funguje na principu poměrně dlouhé série krátkých záblesků, které mají za úkol vykrýt všechny stavy mechanické závěrky fotoaparátu a zamezit vzniku tzv. "černého pruhu" na fotografii, tak režim FRE udělá pouze jeden superkrátký záblesk. Tento záblesk je tak krátký, že často předčí dokonce i nejkratší dostupnou rychlost závěrky fotoaparátu. Délka trvání záblesku v režimu Freeze se dle nastaveného výkonu blesku pohybuje v časech až 1/ 20000 s. V podstatě se zde aplikuje princip "malování světlem", kdy pomocí silného, ale opravdu krátkého záblesku, jednou a velmi ostře "obtisknete" nasvícený objekt do fotografie. Aby režim FREEZE fungoval, mělo by být prostředí při focení co nejtmavší.

Režim Freeze má zdánlivou nevýhodu a to nejkratší čas závěrky do 1/250 s. Důvodem je to, že nepoužívá sérii záblesků a na fotografii by proto vznikal černý pruh. To, že nelze zapnout režimy HSS a FRE zároveň je záměr, jelikož tyto režimy pracují na rozdílném principu, který jsme vysvětlili výše.

Ačkoliv byl režim Freeze vyvinut prakticky pro zkrácení nejkratšího dostupného času závěrky, tak má potenciál i při běžném focení. Z důvodu poměrně dlouhého dostupného času závěrky lze Freeze režim použít pro získání ostřejších fotek pohybu v případech, kdy chceme zachovat dostupné ambientní osvětlení a celkově i náladu prostředí, ve kterém focení probíhá (např. focení při tanci, na koncertě, apod).

Na běžné fotografii v tmavém prostředí, kde není pohyb, rozdíl mezi režimem FRE a HSS pravděpodobně neuvidíte. Ovšem právě při focení pohybu, a to za dne nebo za umělého osvětlení, může režim Freeze nabídnout díky delšímu času závěrky jednak přirozenější vzhled fotografie (oproti HSS) a oproti focení v běžném režimu blesku i ostřejší nasvícený fotografovaný objekt.