Gamut

Barevný gamut je množina zobrazitelných hodnot z barevného prostoru, setkáme se s ním jak u monitorů (zobrazovací zařízení), tak u fotografií (obsah). Při fotografování s DSLR se setkáme nejčastěji s sRGB a AdobeRGB (širší). Prakticky se nejedná se o pouhý počet zobrazených barev. Zatímco barevná hloubka, která se udává v bitech, se stará se o počet zobrazitelných odstínů jedné barvy, tak gamut ovlivňuje jejich sytost. Při rozlišování volby gamutu je nutno brát v potaz, že pokud bude mít monitor vyšší gamut, než zobrazovaný obsah, mohou být fotografie přesaturované. Pokud bude gamut displeje užší, než obsah, nemusí se barvy zobrazit přesně, avšak zobrazí se jejich nejbližší ekvivalent z dostupného rozsahu. V dnešní době zatím obecně platí, že je pro webovou aplikaci výhodnější používat sRGB.