GN (Guide number) – směrné číslo

Směrné číslo určuje schopnost blesku osvítit focený předmět a obecně řečeno - vyšší GN znamená větší výkon. Jelikož při fotografování s bleskem chceme docílit správně exponované fotografie, je dobré zvolit blesk s vyšším GN, abychom při složitějších světelných podmínkách měli dostatečnou výkonovou rezervu. GN se udává současně s určitou citlivostí čipu/filmu a ohniskové vzdálenosti (např. ISO 100 a 105mm). V pokročilém měřítku lze směrné číslo určit součinem vzdálenosti předmětu a clonového čísla.