GR mód

Pokud chceme pohodlně používat více blesků najednou, je výhodné blesky spravovat dálkově a ve skupinách. Funkce GROUP nebo zkráceně GR umožňuje nastavovat více blesků najednou prostřednictvím řídícího prvku – buď z řídící jednotky, nebo přímo z blesku s GR funkcí. Skupiny se pojmenovávají písmeny abecedy (A, B, C…) a u každé z nich se pro dané blesky hromadně nastavuje mód (TTL nebo manuál), výkon a případně i to, zda blesk vůbec bude odpalovat.