Hloubka ostrosti

FOD (Field od Depth), tedy hloubka ostrosti, je pojem vztahující se k rozsahu vzdálenosti, která se na snímku jeví jako ostrá. Přesto, že objektiv fotoaparátu dokáže v jeden okamžik zaostřit pouze na jeden konkrétní bod, nemění se hloubka ostrosti skokově. Pole zaostření postupně přechází od zaostřené části k nezaostřené a to jak směrem před bod zaostření, tak za něj. Samotná hloubka ostrosti se liší a závisí na typu objektivu, velikosti clony, zaostřovací vzdálenosti i velikosti tisku. Pomocí hloubky ostrosti lze velmi jednoduše zvýraznit a přitáhnout pozornost k fotografovanému objektu, a jemným rozostřením naopak potlačit pozadí či jiné rušivé elementy.

Způsobů jak ovlivnit hloubku ostrosti je mnoho, nejjednodušším z nich je však vždy velikost použité clony. Zpravidla čím menší clonové číslo, tím užší zaostření, tedy hloubka ostrosti.