ISO - Citlivost

Citlivost iso je jedním ze tří základních parametrů ovlivňujících výslednou fotografii. ISO hodnota představuje citlivost čipu objektivu od jejíž hodnoty se odvíjí světelnost fotografie a případný šum.
Jednotka citlivosti ISO vychází z jednotek ASO a nabývá nejčastěji hodnot od 12 do 3200. Rozdíl jedné hodnoty, například ISO 100 a ISO 200 označuje 1EV, tedy dvojnásobnou citlivost. To znamená že při dvojnásobné citlivosti je zapotřebí polovina expozičního času pro dosažení stejné expozice.

Při zvýšení ISA lze docílit stejné světelnosti jako před jejím zvýšením, a to dvěma způsoby:

snížením expozičního času na polovinu - znamená menší rozmazání pohyblivých objektů ve scéně
zvýšením o jedno clonové číslo - a zároveň s tím zvýšení hloubky ostrosti.

Zvýšením hodnoty ISO jde ruku v ruce také úměrné zvýšení šumu fotografie