MF - manual focus

Manual focus je anglické označení pro manuální ostření objektivů. V praxi najdeme přepínač AF / MF (autofocus/manual focus) na většině novějších objektivů, někdy i přímo na tělech fotoaparátů, existují však i objektivy s ostřením zcela manuálním. Manuální ostření se provádí pomocí prstence přímo na objektivu a je nutné využít buď hledáček nebo LCD fotoaparátu či kamery. Při manuálním ostření je velmi výhodné použít stativ, nastavit kompozici a provést zaostření za použití zvětšení aktuální scény na LCD fotoaparátu nebo kamery (většina novějších fotoaparátů to umožňuje). V neposlední řadě lze použít i externí monitory.

Pro fotografování v terénu existují techniky, kdy pomocí stupnice objektivu zaostříme na určitou vzdálenost, objektiv přicloníme (např na hodnotu F5,6) a při dodržení určité vzdálenosti nemusíme na ostření brát ohled. Obecně však platí, že manuální ostření vyžaduje určitou míru zkušenosti.

Profesionální kamery a fotoaparáty, určené pro natáčení videa mívají pro snadnější manuální ostření funkci FOCUS PEAKING, která barevně vyznačuje zaostřené hrany (více viz pojem ve slovníku).