TTL - automatické nastavení výkonu blesku

Zkratka TTL (Through The Lens) je zkrácený název pro měřící technologii fotoaparátů, která měří expozici zkrze objektiv a výsledné hodnoty pak používá pro nastavení relevantního výkonu blesku, který povede (nebo by měl vést) ke správně exponované fotografii. Fotoaparát přitom bere v úvahu nastavení základních parametrů focení (clona, rychlost závěrky a ISO), které můžeme v tomto případě nastavit i manuálně dle potřeb aktuální situace.

Různé značky fotoaparátů používají rozdílné technologie. Například Canon využívá technologii zvanou e-TTL, Nikon používá název i-TTL. Princip měření je však podobný.

Velmi zjednodušeně lze říci, že technologie TTL při focení zajištuje automatické nastavení výkonu blesku.

Přesto pokud manuálně nastavené hodnoty fotoaparátu nebo aktuální světelné podmínky nebudou k focení vyhovující, nemusí být výsledná fotografie správně exponovaná. Nejčastěji se tak může stát při focení na ostrém slunci, kdy i minimální výkon blesku zapříčiní přeexponovanou fotografii, dále při použití modifikátorů světla (softbox, beautydish, deštník) či při nevhodném umístění blesku vůči fotoaparátu. Podmínkou správného nastavení expozice pomocí TTL funkce je i předpoklad, že blesk (například externí blesk) se nachází ve stejné vzdálenosti/rovině od fotografovaného objektu jako fotoaparát, konkrétně například v patici fotoaparátu. Jelikož měření probíhá zkrz objektiv a aktuální poloha zábleskového zařízení nemusí být fotoaparátu známá (pokud tedy není v jeho patici), je nutné tuto skutečnost ručně kompenzovat v zábleskovém zařízení pomocí funkce známou pod zkratkou FEC nebo funkcí FEB. Funkci FEC (kompenzace expozice s bleskem) mají prakticky všechny TTL zařízení a lze s ní ručně upravit (krokově pomocí hodnot typu +1/3 zvýšit nebo např. -1 snížit) výsledný výkon blesku a reflektovat tak jeho polohu vůči fotoaparátu. Jednoduše řečeno, pokud je blesk dále od objektu = ručně zvýšíme výkon, pokud je blesk blíže objektu = ručně snížíme výkon. Konkrétní nastavení FEC závisí na souhrnu všech skutečností a částečně i na zkušenosti fotografa, proto je pro začátečníky vhodné používat TTL blesk přímo v patici fotoaparátu.

Pokud chceme blesk podporující TTL odpalovat dálkově se zachováním funkce TTL, je nutné použít bezdrátových kompatibilních radiových odpalovačů s přenosem TTL. Tuto funkci podporují například odpalovače značky YN622-C pro Canon nebo YN622-N pro Nikon.

Při dálkovém odpalování TTL blesků s použitím odpalovačů, které TTL nepřenášejí, nebude funkce TTL fungovat. V tomto případě je nutné záblesková zařízení přepnout do plně manuálního režimu nastavení výkonu.