Vysokorychlostní synchronizace (HSS)

S pojmem vysokorychlostní synchronizace se často setkáme u moderních zábleskových zařízení a odpalovačů.

Vysokorychlostní synchronizace, označovaná nejčastěji HSS (Canon) nebo Auto FP Mode (Nikon), umožnuje fotografování se zrcadlovkou nebo bezzcadlovkou s manuálně nastavenou rychlostí závěrky kratší, než 1/250s.

Díky této funkci je možné s bleskem snadno fotit i na ostrém slunci nebo tam, kde potřebujeme velice krátký čas závěrky (až 1/8000s). Pokud zábleskové zařízení nebo použitý odpalovač (!) tímto typem synchronizace nedisponuje, začne se u časů závěrky, které jsou kratší než 1/200s, objevovat typický "černý pruh" na spodní straně fotografie (dle polohy fotoaparátu se pruh přesouvá i jinam).  U světlých scén nemusí být tento jev na první pohled patrný, nejvíce se projevuje při fotografování v ateliéru. Pro odstranění černého pruhu na fotografii je zapotřebí buď prodloužit čas na 1/160 nebo použít zařízení, které vysokorychlostní synchronizací disponuje.

Pozor: Zapnutí funkce HSS ovlivňuje i nastavení fotoaparátu - v menu profesionálních fotoaparátů lze často nastavit hranici, kdy fotoaparát začne s bleskem nebo odpalovačem funkci používat. Tato hodnota je často nastavena právě kolem 1/250s a to u některých fotoaparátů může způsobovat výskyt "pruhu" u času závěrky kolem této hodnoty.